Šelmy

25. června 2007 v 10:40 | Bazzy
Šelmy jsou také mými oblíbenými zvířaty, je na nich vidět, že přežijí jen ty nejsilnější.
 

Cesta na střední školu

18. června 2007 v 13:42 | Bazzy
Už se hrozně těším na střední školu, sice to tam bude těžké, ale bude to zase něco jiného. Hlásím se stavební průmyslovku do Volyně a přijímačky jsem zvládl, už jsme dostali seznam sešitů a pomůcek na rýsování. je to tam hezké, ale na Katovickou školu budu vzpomínat v dobrém.

Vtipné obrázky

12. června 2007 v 20:18 | Bazzy
 


Vtip dne

12. června 2007 v 19:53 | bazzy
V baru náhle zhasne světlo. Jeden opilec se otočí ke kamarádovi a povídá. ,, Já tti ppovím jeden vtip o bblondýnkách, chcccceš?" Ze tmy se ozve blondýnka a povídá. ,, Tak hele já jsem blondýnka a dělám karate, za mnou sedí kamarádka a ta dělá judo a třetí kamarádka cvičí kunkfu, pořád chceš řikat vtip o blondýnkách? " Opilec odvětí ,, nnne, nerad bych to opakoval pětkrát."

Plazi a obojživelníci

6. června 2007 v 10:54 | Bazzy
Fotky plazů a obojživelníků :
Bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus)
Zmije rohatá (Cerastes cerastes)
Křovinář ostrnitý (Bothreichis schlegelli)
Krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer)
6elva kaspická (Mauremis caspica)
Leguan zelený (Iguana iguana)
Anolis rytířský (Anolis equertis persparsus
Bičochvost duhový (Cnemidophorus lemniscatus)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Pralesnicka (Colostethus talamancea)

Hadi

4. června 2007 v 14:24 | Bazzy
Mnoho lidí si myslí, že hadi jsou slizcí. A mají tělo pokryté páchnoucím a mazlavým slizem, ale ve skutečnosti tomu tak není, hadi jsou docela suší a mají tělo pokryté zrohovatělými šupinami. Já jsem například hada držel a jako spousta lidí, kteří už hada drželi vím, že had není slizký. Ochočený had by člověku neublížil, ale když si někdo pořídí hada a málo ho krmí a má ho v malém teráriu tak hrozí možnost útoku, protože had se cítí utlačován. Když někdo potká hada v přírodě, tak by měl rychle utéct a nevšímat si ho. V žádném případě by neměl do hada šťouchat větví, nebo ho nějak podražďovat, jinak by had mohl zaůtočit a pak hrozí člověku nebezpečí smrti.

O povídce ,, Palisáda"

4. června 2007 v 14:01 | Bazzy
Co si myslíte o tomto článku, který mě stál hodně úsilí? Prosím hlasujte v komentářích.

Palisáda

31. května 2007 v 20:17 | Bazzy
Za velikou dřevěnou hradbou se rozkládala malebná galská vesnice. Galové žijí klidně, muži chodí rybařit a lovit zvěř a ženy vaří, pěstují ovoce, zeleninu a starají se o drůbež. Ve vesnici jsou tři druidové velicí kouzelníci, kteří se především zajímají o bylinky. Vesnice má i celou tlupu udatných válečníků, kdyby náhodou zaůtočili římané. Jednoho dne se šel starý druid projít do lesa a stalo se to, co vůbec nečekal. Posvátné menhíry tam nebyli. Někdo je asi ukradl, ale kdo? Celou cestu domů druid přemýšlel, ale vymyslel jen to, že se musí sestavit skupina zkušených galských pátračů a poslat je pátrat po ztracených menhírech. Když přišel do chýše náčelníky Silverona a řekl mu co se vlastně stalo náčelníka zamrazilo v zádech. Co když se na ně bohové lesa rozzlobí, že neuhlídali jejich chrám. Náčelníkovi se v hlavě honila spoustu otázek, po chvíli vylezl na střechu svého domu, kde měl trůn a pravil ,, bratři a sestry musíme sestavit tlupu odvážných hledačů a pátreačů a musíme menhíry najít, jinak se na nás bohové rozzlobí a náš dobytek pojde a na nás přijde mor a cholera " . Po chvíli slezl po žebříku ze střechy a začal vybírat deset odvážných, celá vesnice si stoupla do řady a těšila se, že vybere právě je, ale Silveron měl už předem vybráno. Vybral si silného a udatného bojovníka Valuxe, výbornou lučišnici Xavexu, druida Vertixe, dvě muly s nákladem dva bojovníky s mečem, čtyři bojovníky s kopím a hlavní ho zvěda Darkuxe. Výprava pod vedením Darxuse se vydala po lesní pěšině obklopené vřesem a směřovala pomalu k lesu, vedle cesty protékal průzačný potůček a všude to vonělo vřesem a rašeliništi. Když tlupa dorazila k lesu, hlavní zvěd Darxus řekl ,, dojdeme na místo, kde byly menhíry a tam se na noc utáboříme. Po menhírech zbyly jen díry v zemi. Výprava se utábořila na prastarých a mýty opředenýných dubech, postavili si důmyslné skrýše na stromech tak, aby je žádný nepřítel neviděl. Xavera rozdělala oheň a kopiníci s bojovníky s mečem šli nasbírat dřevo. Valux s Darxusem šli na průzkum okolí. Sice to tu moc dobře znali, ale nepřítel a zloděj se mohl skrývat kdekoli. Druid Vertix zatím pomohl sundat náklad z mul, přivázal je ke stromům a začal v kotlíku nad ohněm vařit polévku. Valux s Darxusem uviděli v lese statného jelena a Valux ho jednou kalenou střelou z kuše zkolil. V tábořišti bylo veselo, bojovníci byli přeci jen radši, když měli místo zeleninivé polévky opečeného jelena. Darxus celý večer přemýšlel, jak zloději mohli uhrátst tak velké menhíry, museli k tomu asi použít nějakou magii. Nějaký mág musel vykouzlit kouzlo odlehčení, které zatím na světě vykouzlil jen mocný kouzelník Darken, který byl poslední dobou na temné stravěobýval mohylové brlohy. A tak se rozhodli, že druhý den se vypravý do podzemní krypty pod mohylovými brlohy , kterou doposud obýval Darken. Pomalu na les dopadala černo černá tma a tlupa se uložila na stromech ke spánku. Ráno ušlyšeli, jak muly zašali řehtat a tak seskočili zae stromů a zjistili, že nejací loupežníci se snaží muly ukrást. Xavera po jednom střelhbitě vypálila střelu z luku, trefilo ho to do hlavy, a on padl. Valux druhého skolil mečem a ten se také skácel k zemi. Ten třetí už byl bojovnější a zranil Darxuse dýkou škrábl ho do paže, za to na něj přiletělo kopí od bojovníka s kopím. Po boji druid přiložil darxusovi na ránu léčivé byliny a tlupa začala balit na další cestu. Tlupa se tedy rozhodla, že vyrazí, když všechno sbalili, tak odvázali muly a šli. Šli temnou lesní cestou a měli strach, protože čím víc se blížili k mohylovým brlohům, které se nácházeli ve stědu lesa se stromy začali pohybovat a mluvily mezi sebou svojí temnou řečí. Všem se pořád zdálo, že je někdo sleduje. Darxus prohlásil ,, buďte na pozoru, mohlo by na nás něco zaůtočit ". A také že se stalo, po pár metrech z keře vylezl ogr a zaním další a další, celkem jich bylo asi třináct a každou chvíli se chystali na útok. Ogři jsou převelicí bojovníci, kteří místo kůže mají hadí šupiny na nich mají rohy a výstupky a v ruce mají kyj s ostny, neboostrý kůl. Xavera, která měla velikou zkušenost s bojem proti ogrům se ujala vedeníma zakřičela na posádku ,, musíme vylézt na stromy, tolik ogrů nepřemůžeme " . Muli zavedli do hustého křoví, a tam je uvázali. Nebyl čas na to se zdržovat, celá tlupa kromě druida, který se schoval do keře s mulami, aby je ohídal, protože na strom se bez žebříku nedostal, se vyhoupli na očarované a prastaré duby a vylezli až do té výšky, do které se ogři nedostali. Xavera na starých větvích, které vytvářeli veliké plošiny, zapálila pochodeň a od ní pak zapalovali šípi, protože věděla, že ogr se dá zabít je hořícím šípem do oka. Všicni bojovníci s kopím se bezhlavě spustili po liánách a šli bojovat na vlastní pěst, ale to neměli dělat. Ogři je rozmetali, až všude lítalo jejich maso. Větší ztráty už si nemohla tlupa dovolit, a tak Xavera s Darxusem zakázali ostatním chodit ze stromu. Všichni co měli luky, začali po ogrech střílet ohenivé šípy, dvanáct jich zkolili, ale poslední, ten nejmocnější měl helmu, a tak měl oči perfektně chráněné. Ale Xavera měla zase bezvadný plán, poslala dva bojovníky s mečem, aby se na něj snažili volat, aby se ogr nesoustředil, a skočila mu na hlavu, aby mu sundala hemlmu. Všechno šlo podle plánu, ale v tom se ogr ohnal kyjem a Xaveru odhodil na větev. Zůstala nehybně ležet a tak se plánu ujal Valux. Skočil ogrovi na hlavu a helmu mu sundal. Darxus na stromě neváhal a vypálil ogrovi do oka hořící šíp. Když ogr spadl, bojovníci s mečem prozkoumali okolí a když bylo vše v pořádku, vrátili se k ostatním. Darxus s druiden Vertixem zatím co byli bojovníci na průzkumu začali oživovat Xaveru, kupodivu byla jen omráčená, až na veliký škrábanec na noze a na pár modřin byla celkem v pořádku. Darxus rozhodl, že se tu na noc utáboří. Roztáhly žebřík, Vertix po něm vylezl na strom, a bojovníci s mečem a s Darxusem sestavili zatím výtah z větví a provazů. Horní provaz přehodili přes větev na stromě, a všichni i s Valuxem, který zatím co ostatní stavěli výtah tak pohřbil mrtvé bojovníky s kopím, tak zatáhli za provaz a vytáhli Xaveru výtahem nahoru. Vertix Xaveru uložil na lůžko z listí a mechu a pomazal ji ránu mastí z bylinek. Postupně vytáhli i muly a utábořily se na starobylém stromě, kde měli spoustu místa, protože větve byly tak velké, že připomínaly pološiny. Valux zatím došel do nedalekého potoka pro vodu a na mohutném štítu, který měl Valux s sebou rozdělali malý oheň. Opekly maso z jelena, které zbylo z předchozího dne a najedli se. Xavera se probudila brzy ráno a zbudila i ostatní. Všichni se napili a k jídlu si dali sušená skopové maso, které si vzali na cestu z vesnice. Tak tedy vyrazili, bylo chladné ráno a při zemi se zvedal mlhový opar. Cestu lemovala alej prastarých dubů a buků. Po hodině dorazili k mohylovým brlohům. Už to tu nevypadalo tak jako dřív, sloupy byly popadané a zarostlé břečťanem, oltář na který dříve dopadal ve dne sluneční svit a v noci měsíční zář byl zborcený a rozlámaný na malé kousky. Vchod do krypty byl přikrytý pod velikým balvanem a zarostlý plevelem. Valux balvan odklopil a dostal se do kypty, všíchni šli zaním, jen muly přivázali ke kůlu.V kryptě to páchlo vlhkem a hnilobou. Xavera rozsvítila pochodeň, a posvítila si na cestu, všude po podlaze leželi lidské kosti a ze sloupů trčely řetězi. Na konci krypty byly okované dveře, když je Darxus otevřel, vztoupil do obrovsého sálu, který měl ve stropě veliký otvor, kterým sem procházelo světlo. Na podlaze byla po kolena voda. Po bočních stěnách byli menhíry. Darxus řekl ,, to jsem si mohl myslet, Darken ty menhíry ukrad pro své temné rituály" . Teď tu samozřejmě nebyl asi byl někde pryč a myslel si, že menhíry nikdo nesebere . Tlupa by menhíry nikdy neunesla, a proto druid začal svolávat druidy z okolí. Vyslovoval zaklínadla, které se roznášeli otvorem ve stropě ven do lesa, po hodině přišlo šest druidů a Vertix je požádal, jestli by mu nepomohli vykouzlit kouzlo odlehčení, aby mohli menhíry odnést na posvátnou paseku. Druidové si stoupli do kruhu a začli vyslovovat kletbu. Nejdřív se nic nedělo, ale po chvíli se začali menhíry zvedat a nakonec se odlehčily a zmenšily tak, že by se vešli do ruky. Sedm druidů dokázalo to co dokázal jeden temný mág. Xavera, Valux, bojovníci s mečem, Vertix, Darxus a šest cizích drujdů vzali odlehčené a zmančené mehhíry a vyrazili na posvátnou paseku. Cesta byla dlouhá a tlupa musela přenocovat na starém dubu, kde nocavali předtím. Když dorazili k pasece, tak položili menhírky do děr po těch starých a druidové je zvětšili. Teď bylo všechno tak jak má být. Tlupa se vrátila do vesnice a stali se velikými hrdiny. Šest druidů, kteří jim pomohli byli přijati do vesnice galů a menhíry už nikdo neukradl. Od té doby všichni galové žili v klidu a míru za palisádou a každý den se chodili k menhírum modlit.

Anglie

25. května 2007 v 8:49 | Bazzy
Ve čtvrtek jsme jeli do Anglie, Královnu jsme viděli, ale voskovou v museum Madama Tussod. V Anglii je hezky,ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Mají tam sice větší technické vymoženosti než v ČR, ale zase nemají takové přírodní bohatství jako tady. Viděl jsem, jak se otevírá most Tower bridge, viděl jsem Tower, Grinich, Big ben, Londýnské oko atd. Zkrátka doporučuji všem se do Anglie podívat, ale dlouhodobě bych tam žít nechtěl.

Trochu srandy

17. května 2007 v 10:12 | Bazzy
Mohly bychom u vás přespat, nemáme kam jít
hodnej pejsek
jo jo alkohol škodí
The end

Kam dál